Pokaż kontakt
Ukryj
Agent Nieruchomości Marek Nowak
Agent Nieruchomości
Marek Nowak
tel. 660 *** *** Pokaż numer
Zapytaj o nieruchomość

Obiekt na wynajem: Starogard Gdański
12 900 PLN
Numer oferty: UZ03973
652 m2
Działka : 7907.00 m2
Pomorskie
20
PLN / m2
  • Mapa Nieruchomości
  • Opis Nieruchomości
  • Street
    View
  • Okolica
  • Oblicz
    Ratę
Mapa Nieruchomosci
Opis Nieruchomości

Do wynajęcia nieruchomość gruntowa o łącznym obszarze 7907 m2 zabudowana budynkami: biurowo – socjalnym, budynkiem warsztatowym i budynkiem magazynowo – warsztatowym położona w Starogardzie Gdańskimprzy ulicy Traugutta 56.

Budynek biurowo socjalny o powierzchni użytkowej 373 m2.. Obiekt wolnostojący, dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia, z pomieszczeniami na parterze: sala sprzedaży sklepu, dwa pomieszczenia biurowe, trzy łazienki, zaplecze kuchenne i szatania, klatka schod. Na poddaszu znajduje się jedno pomieszczeni biurowe, (po remoncie) oraz 3 pomieszczenia biurowe – w trakcie prac wykończeniowch. Obiekt konstrucji murowanej z gazobetonu 24 cm. Strop konstrukcji żelbetowej, dach konstrukcji drewnianej, dwuspadowy pokryty deską, papą i blachodachowką. Stolarka okienna z profili PCV, stolarka drzwiowa PCV, wewnętrznie płycinowa. Posadzki na parterze – płytki gresowe i terakota,w sali lokalu handlowego płytki geresowe polerowane. Instalacja elektryczna 230/380V, instalacja wodociągowa, kanalizacujna z sieci miejskiej, ogrzewanie budynku z sieci miejskiej, orurowanie miedziane.

Budynek warsztatowy po remoncie w części warsztatowej w 2007 roku o wpowierzchni użytkowej 102 m2. Budynek konstrukcji murowanej, ściany z bloczków gazobetonowych i cegły pełnej, ocieplone styropianem. Stropodach jednospadowy. Dach kryty deską i papą. W budynku znajdują sie dwa stanowiska warszrtatowe z kanałami samochodowmi. Bramy warsztatowe segmentowe, ocieplone. Instalacje: 230/380V, ogrzewanie: nagrzewnice.

Budynek magazynowy z warsztatem i częścia socjalną. Jednokondygnacyjny, wolnostojący, niepodpiwniczony z pomieszczeniami socjalnymi o powierzcni użytkowej 330 m2 oparty na słupah nośnych żelbetowych. Stropodach żelbetowy, płyty korytkowe. Ściany z cegły białej pełnej. Dach kryty papą. W budynku znajdują się: magazyn, garaż i pomieszczenie socjalne. Bramy wjazdowe stalowe przesuwne.

Teren pięciu działek tworzy jeden komlpeks, jest ogrodzony, w części środkowej znajduje się kanał dla samochodów ciężarowych oraz zbiornik na paliwo o pojemności 5000 litrów. Budynki posiadają przyłącza do sieci energetycznej, wodno – kanalizacyjnej z odprowadzeniem ścieków do sieci miejskiej. Teren zagospodarowany, place utwardzone betonem, płytami żelbetowymi i trylinką. Dostępne media: sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, telefoniczna.

Obszar działki objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem planu- C1. 1.P2

1) przeznaczenie terenu: tereny budownictwa, handlu hurtowego, gospodarki magazynowej, z dopuszczeniem usług; funkcja mieszkalna dopuszczalna wyłącznie w formie mieszkania integralnie związanego z prowadzoną działalnością;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: a) w ramach powierzchni biologicznie czynnej w terenie C1.2.P2 od strony północnej i wschodniej wprowadzić zieleń izolacyjno-krajobrazową; w terenie C1.1.P2- w miejscu wskazanym na rysunku planu zachować i wzmocnić poprzez nowe nasadzenia istniejącą zieleń wysoką

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: Mpzp miasta Starogard Gdański 108 a) wyklucza się lokalizacje obiektów lub działalności, których uciążliwości na granicy działki mogłyby powodować przekroczenie standardów jakości środowiska wymaganych dla sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy: a) linie zabudowy od dróg i obszarów kolejowych wg przepisów odrębnych; b) wysokość zabudowy do 15m, przy czym dopuszcza się zwiększenie wysokości dla części budynków lub dla budowli, uzasadnione potrzebami technologicznymi prowadzonej działalności, c) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – 50%, d) geometria dachów- nie reguluje się, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 20% powierzchni terenu / działki;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: wg ustaleń ogólnych §13, przy czym dla terenu C1.2.P2 wymagane sporządzenie koncepcji zagospodarowania i projektu podziału dla całego terenu dotychczas nie zagospodarowanego; wydzielane drogi wewnętrzne obsługujące więcej jak 5 działek o szerokości min 10m;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: w zagospodarowaniu uwzględnić wymagane odległości od kolei zgodnie z przepisami odrębnymi; 9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: do czasu docelowego zagospodarowania dopuszcza się użytkowanie rolne

10) zasady obsługi komunikacyjnej: a) dojazd z istniejących dróg publicznych ul. Zielonej, Iwaszkiewicza lub z dróg wewnętrznych, planowanych do wydzielenia, b) miejsca postojowe – minimum 20 miejsc/100 zatrudnionych oraz 3miejsca/100m2 pow. użytkowej usług;

11) stawka procentowa: 0%.

*Zamieszczona oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny.

Kontakt: 660 538 825

Zapraszamy do obejrzenia nieruchomości.

Media:
Prąd: Na granicy działki
Woda: W drodze
Gaz: Na granicy działki
Kanalizacja: W budynku
Ogrzewanie: C.o. miejskie
Telefon:
Internet: ---
Dodatkowe informacje:
Liczba pięter:
Balkon: brak-informacji
Garaż:
Piwnica:
Ogródek:
Street View
Zaplanuj trasę dojazdu
Okolica
Oblicz Ratę

Kalkulator opłat notarialnych

Cena nieruchomości:
Podatek o czynności cywilnoprawnych:
Taksa notarialna:
Vat od taksy notarialnej:
Koszty sądowe:
Wypis aktu notarialnego:
Wniosek do sądu:
Suma opłat:
Całkowity koszt transakcji (wraz z kosztami):

Kalkulator raty kredytu

Kwota kredytu:
Oprocentowanie w skali roku:
Okres kredytowania (w latach):
Ilość rat:
Rata kredytu:

Współpracujemy z 15 bankami

Wyliczenia podane przez kalkulatory sa tylko i wyłącznie do celów orientacyjnych. Nie stanowią one oferty handlowej, ani nie są podstawą do zawarcia umowy. Rzeczywiste kwoty mogą się różnić.

Domiporta Gratka OtoDom Domy.pl nportal.pl KLIKmapa.pl
Obserwowane: 0