Sprzedaż zadłużonych nieruchomości, jak postępować?

Bez tytułu

W pierwszej kolejności należy uzyskać zgodę wierzyciela czyli Banku na wykreślenie egzekucji  komorniczej. Do tego celu niezbędne będzie podpisanie umowy przedwstępnej. Banki mają swoje wymagania odnośnie takiej zgody, niektóre żądają wpłaty zaliczki na zakup obciążonej nieruchomości, innym wystarczy przedstawienie podpisanej umowy przedwstępnej.

Bez tytułu

Bank wysyła pismo o zakończeniu postępowania do komornika oraz właściciela nieruchomości. Po upływie ok 2-tygodni od odebrania zwrotek z obu stron możemy udać się do komornika po pieczątkę prawomocności decyzji, umożliwiającej  wykreślenie z III działu KW  postępowania komorniczego. Po otrzymaniu pieczątki udajemy się do wydziału ksiąg wieczystych i wykreślamy komornika. Opłata za taką czynność wynosi ok 200 zł w zależności od Sądu w którym prowadzona jest księga wieczysta.

Nasza firma od 6 lat bezpośrednio współpracuje z Bankami w sprzedaży zadłużonych hipotecznie nieruchomości. Przygotowujemy wszystkie dokumenty formalno-prawne  tak aby klienci banku mogli bez obaw ani zadłużeń zbyć swoją nieruchomość na wolnym rynku. Jeśli została wypowiedziana umowa kredytowa bądź pojawił się wpis komorniczy  zapraszamy wszystkich na bezpłatne konsultacje.

Dodano 31.08.2016 przez Marcin Użlis
Domiporta Gratka OtoDom Domy.pl nportal.pl KLIKmapa.pl
Obserwowane: 0