Wyślij ofertę!


Podaj wynik równania:

 

Magazyn na Sprzedaż

ul. Skośna, Starogard Gdański

699 000 PLN

Cena:

699 000 PLN

Cena za m2:

653,27 PLN

Powierzchnia:

1 070 m2

Powierzchnia działki:

2 341 m2

Rynek:

Wtórny

Przeznaczenie (obiekt):

Przemysłowo/Produkcyjne

Numer oferty:

17/9862/OHS

Opis Nieruchomości

Biuro Użlis Nieruchomości ma przyjemność zaoferować nieruchomość gruntową o obszarze 2341 m2, zabudowaną budynkiem biurowym wraz z halą magazynowo-produkcyjną przy ulicy Skośnej w Starogardzie Gdańskim. 
 
Cześć biurowa o powierzchni użytkowej 270 m2, składa się z jednej kondygnacji podziemnej oraz dwóch nadziemnych, ogrzewana piecem na pelet.
Przyległa hala magazynowo-produkcyjna o powierzchni użytkowej 800 m2, jednokondygnacyjna, wraz z dwoma bramami wjazdowymi (h-3 m, szerokość 2,9 m). Wysokość hali od 4 do 4,9 m.
 
Działka w kształcie prostokąta o wymiarach ok 30 m x 78 m, usytuowana w sąsiedztwie zabudowy usługowej, mieszkaniowej oraz terenów zielonych. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową utwardzoną, ok 130 m od drogi asfaltowej.
 
Dostępne media: sieć energetyczna, wodno-kanalizacyjna, sieć gazowa w odległości ok. 140 m.
 
Teren, na którym znajduje się działka objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z tym planem obszar działki oznaczony jest symbolem 61.U:
1) przeznaczenie i sposoby zabudowy i zagospodarowania: teren zabudowy usługowej z zakresu handlu, handlu hurtowego, rzemiosła (w tym produkcja mebli, zakład stolarski, tapicerski itp.), administracji, innych usług;
a) dopuszczalne sposoby zagospodarowania i zabudowy:
- istniejące obiekty drobnej produkcji,
- magazyny, składy z wykluczeniem magazynowania produktów sypkich lub pylących składowanych na otwartym powietrzu,
- usługi, lokalizacja urządzeń budowlanych związanych z obiektami budowlanymi, sytuowanymi na terenie, w tym także sieci, instalacji i urządzeń infrastruktury technicznej, parkingów związanych z funkcją terenu,
- lokalizacja zieleni towarzyszącej,
- sytuowanie miejsc garażowych dla pojazdów związanych z funkcjonowaniem terenu, obiektów magazynowych, gospodarczych związanych z przeznaczeniem terenu,
b) funkcje i obiekty wykluczone:
- funkcje mieszkalne,
- usługi związane z pobytem dzieci i młodzieży, usługi zdrowia, oświaty, usługi sportu i rekreacji,
- nowe zakłady przemysłowe, nowe obiekty produkcyjne;
3) zasady i wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) linie zabudowy – nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
b) maksymalny dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – 40%,
c) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 25%,
d) intensywność zabudowy: minimalna 0,10, maksymalna do 1,20;
4) zasady kształtowania zabudowy:
a) forma zabudowy, gabaryty zabudowy – forma zabudowy dowolna,
b) maksymalna wysokość zabudowy - wysokość budynków do 12 m npt,
c) geometria dachów, pokrycie dachów – dachy dowolne,
d) kolorystyka obiektów budowlanych - wyklucza się jaskrawe kolory elewacji, pokrycia w odcieniach czerwieni, brązów, szarości;
5) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) za zgodne z ustaleniami planu uznaje się działki wydzielone przed dniem wejścia w życie planu, dopuszcza się łączenie działek,
b) minimalne powierzchnia nowo wydzielanej działki 800m2;
6) szczególne warunki zagospodarowania i ograniczenia w zagospodarowaniu:
a) uwzględnić położenie w granicach ustanowionej strefy ochronnej ujęcia wód
podziemnych Południe, obowiązują ustalenia ogólne - § 5 ust.1,
b) teren wzbogacić odpowiednio kształtowaną zielenią, w szczególności pasem zieleni izolacyjno-krajobrazowej usytuowanej zgodnie z rysunkiem planu, w pasie zieleni izolacyjno-krajobrazowej wymagana zieleń wysoka,
c) wskaźnik obsługi parkingowej dla samochodów osobowych: zgodnie z ustaleniami ogólnymi- zgodnie z § 9 ust. 9;
7) inne ustalenia: Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 33 – Poz. 4412
a) dopuszcza się rozbudowy, przebudowy, nadbudowy istniejących obiektów pod warunkiem zachowania ustalonych parametrów maksymalnych dot. powierzchni zabudowy, intensywności zabudowy, wysokości,
b) dla parkingów realizowanych w granicach terenu ustala się nakaz stosowania uszczelnionej nawierzchni oraz wyposażenia w kanalizację deszczową.
 
Zapraszamy do kontaktu: Karol Kołodziejski, tel. + 48 788 764 764, licencja pośrednika PPRN nr 20811.
 
Oferujemy bezpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości. Oferta różnych banków. Dobór do indywidualnych potrzeb klienta.
 
*Zamieszczona oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny.

Parametry dodatkowe

  • Typ hali: Murowana

Karol Kołodziejski

Ekspert Nieruchomości

Telefon:
+48 788 764 764
E-mail:
k.kolodziejski@uzlis-nieruchomosci.pl
Numer licencji:
20811

Gdzie znajduje się nieruchomość?

Nawiguj do nieruchomości

Facebook
Telefon
English EN Polski PL