Jak zwiększyć wartość działki?

Jeśli mówimy o zwiększeniu wartości działki to powinniśmy przede wszystkim zadać sobie pytanie czemu ma to służyć? Czy zamierzamy ją sprzedać czy chcemy polepszyć jej walory wizualne.

Zajmiemy się pierw pierwszym zagadnieniem. Decydując się na sprzedaż działki powinniśmy pamiętać o kilku podstawowych kwestiach. Powinniśmy sprawdzić czy dany grunt jest uzbrojony. Mam tu na myśli czy posiada skrzynkę z prądem, wodę, kanalizację oraz gaz. Wszystkie z powyższych medii możemy sprawdzić wizualnie bądź udać się do stosownego gestora sieci ( Gazowni, Elektrowni, bądź Firmy odpowiedzialnej za wodę oraz kanalizację). Jeśli nie posiadamy któregoś z powyższych przyłączy jeżeli jest taka możliwość powinniśmy wystąpić z wnioskiem o jego zrobienia. Takie działania na pewno podwyższą wartość naszego gruntu. Jeżeli dana działka nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dobrze jest wystąpić o wydanie warunków zabudowy na daną nieruchomość. Przeważnie każdy klient pyta o te warunki, a co ważne jest to zupełnie bezpłatne. Jeśli posiadamy dużą działkę aby zwiększyć jej wartość dobrze jest jeśli oczywiście jest taka możliwość podzielić ją na mniejsze działki. Informacje na ten temat (chodzi mi o wielkość nowej wydzielonej działki) na pewno znajdziemy w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Jeśli nie obowiązuje MPZP możemy podzielić dany grunt na działki nie mniejsze niż 3000m2.

Zajmę się teraz walorami wizualnymi. Ważnym aspektem jest przygotowanie terenu. Chodzi mi głównie o wyrównanie działki jeśli posiada jakieś doły, górki nierówności, najlepiej jest wynająć spychacza i ją wyrównać. Koszt godzinnej pracy takiego sprzętu waha się w granicach od 100-200 zł/h. Potencjalny klient zawsze poszukuje zazwyczaj jak najbardziej płaskiej działki takiej na której nie będzie musiał wykonywać żadnych prac niwelacyjnych. Warto też rozważyć kwestię ogrodzenia danej działki. Ogrodzony teren zawsze poprawia wygląd, klient zainteresowany też ma lepszy pogląd na widok powierzchnię danej działki. Można też zastanowić się nad nawiezieniem czarnoziemu i zasianiem trawy. Każdy zwróci na taką działkę uwagę i na pewno zyska ona na cenie

Facebook
Telefon
Email