Sprzedaż zadłużonych nieruchomości, jak postępować?

Jak postępować przy sprzedaży zadłużonej hipotecznie nieruchomości?

W pierwszej kolejności należy uzyskać zgodę wierzyciela czyli Banku na wykreślenie egzekucji  komorniczej zapisanej w III – dziale księgi wieczystej. Do tego celu niezbędne będzie podpisanie umowy przedwstępnej z potencjalnym klientem. Banki mają swoje wymagania odnośnie takiej zgody, niektóre żądają wpłaty zaliczki/zadatku na zakup obciążonej nieruchomości, innym wystarczy przedstawienie podpisanej umowy przedwstępnej.

Bank wysyła pismo o zakończeniu postępowania do komornika oraz właściciela nieruchomości. Po upływie ok 2-tygodni od odebrania zwrotek z obu stron możemy udać się do komornika po pieczątkę prawomocności decyzji, umożliwiającej wykreślenie z III działu KW postępowania komorniczego. Po otrzymaniu pieczątki udajemy się do wydziału ksiąg wieczystych i wykreślamy zapisaną tam egzekucję. W zależności od Miasta okres oczekiwania może trwać nawet do 6-miesięcy. Opłata za taką czynność wynosi ok 200 zł w zależności od Sądu w którym prowadzona jest księga wieczysta danej nieruchomości.

Sprzedaż zadłużonej nieruchomości przy więcej niż jednym wierzycielu.

Jeśli w Księdze Wieczystej prowadzona jest egzekucja z tytułu kilku wierzycieli, musimy sprawdzić czy prowadzi to jeden czy wielu komorników. Jeśli sprawę prowadzi jeden to mamy ułatwione zadanie ponieważ wszystkie sprawy załatwiamy tylko z nim. Niezbędne będzie wyciągnięcie zaświadczenia o stanie zaległości w stosunku do każdej prowadzonej egzekucji. Komornik powinien taki dokument nam wydać z zestawieniem wszystkich opłat w stosunku do wierzycieli i jego kosztów postępowania. Zwrócić uwagę należy na ważność tego dokumentu ponieważ wystawiony on jest czasowo. Powinien zawierać też pełne dane do przelewu z numerem rachunku konta Kancelarii Komorniczej. Z takim dokumentem udajemy się do notariusza jest on niezbędny do sprzedaży danej nieruchomości.

Zadłużenie w stosunku do wierzyciela czy warto negocjować wysokość spłaty?

Jeśli posiadamy dług hipoteczny czy inny w stosunku do wierzyciela możemy podjąć z nim próbę obniżenia wartości tego długu. Wielu klientów nie wie, że są takie możliwośći i że można z nich skorzystać. Należy pamiętać o tym, iż banki także mogą nam takie umorzenie zastosować. Najczęściej umarzane są odsetki karne, w tym przypadku możemy liczyć nawet na całkowite umorzenie. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie w zależności od sytuacji dłużnika i dobrej woli wierzyciela.

Jak postępować w przypadku gdy dług na danej nieruchomości przewyższa jej wartość?

Wiele osób nie zdaje sobie sprawę bądź nie wie, że istnieje możliwość sprzedaży nieruchomości, której dług przewyższa je wartość. Najistotniejszym elementem takiej sprzedaży jest zgoda banku bądź wierzyciela (tzw. promesa) na sprzedaż takiej nieruchomości. Procedura wygląda następująco:

Przykładowo dług klienta w stosunku do wierzyciela wynosi 600 000 zł nieruchomość warta jest 300 000 zł. Wierzyciel wystawi promesę zezwalającą na sprzedaż za 300 000zł, a na pozostałe 300 000zł klient podpiszę ugodę z wierzycielem na dalszą spłatę. Ugoda zawierana jest na podstawie negocjacji wysokości rat miesięcznych. Wysokość określana jest na podstawie wysokości pozostałego długu do spłaty i sytuacji materialnej klienta.

Facebook
Telefon
English EN Polski PL